Poznávací okruh s prohlídkou Olympie

Popis hotelu

Obecný popis

8denní letecký poznávací zájezd, během něhož navštívíte metropoli severního Řecka - Thessaloniki a budete mít možnost prohlédnout si bizarní kláštery na skalách Meteora. Další zastávkou jsou Delfy nejslavnější věštírna starověku. Delfy, považované za střed světa mají unikátní polohu, díky které jsou dodnes považovány za nejpůsobivější archeologickou památku v Řecku. V místním muzeu v Delfách jsou soustředěny velmi cenné nálezy včetně známého vozataje.
Součástí poznávacího zájezdu je návštěva Olympie na severozápadě Peloponésu.Ocitnete se na místě, kde vznikly olympijské hry. Uvidíte ruiny Diova chrámu, kde kdysi stál jeden z divů světa, i původní olympijský stadion a okrsek, kde jsou dodnes zapalovány olympijské ohně . Součástí výletu je návštěva Archeologického muzea, v němž jsou mimo jiné vystaveny jedny z nejkrásnějších antických soch. Následuje pobyt v hlavním městě Řecka - Athénách, kde budete mít po prohlídce Akropole a Agory volno na individuální prohlídku tímto unikátním městem. Po cestě z Athén je v programu také zastávka v Thermopylech u pomníku spartského krále Leonidase.

Program

1. den přílet do Thessaloniki, okruh městem, transfer do přímořského hotelu v letovisku Nei Pori, ubytování, večeře, nocleh
2. den snídaně, celodenní výlet přes údolí Tembi na Meteora s prohlídkou byzantských klášterů, večeře, nocleh
3. den snídaně, fakultativně výlet na Olymp, večeře, nocleh
4. den snídaně, odjezd do Delf, prohlídka archeologického areálu a muzea, zastávka v Nafpaktosu, přejezd přes nový most z Ria do Antiria, příjezd do Olympie, nocleh
5. den po snídani prohlídka Olympie, kde probíhaly starověké Olympijské hry, odjezd přes sever Peloponésu, zastávka u Korintského průplavu, příjezd do Athén, po ubytování prohlídka večerního města, nocleh
6. den snídaně, prohlídka Akropole a Agory, individuální volno, při zpáteční cestě zastávka v Thermopylech u památníku krále Leonidase, návrat do Nei Pori, ubytování, večeře, nocleh
7. den snídaně, prohlídka lokality Dion se známými mozaikami a divadlem, prohlídka muzea v Dionu, odjezd do Verginy, kde se nachází hrobka Filipa II, otce Alexandra Makedonského, večeře, nocleh
8. den snídaně, individuální program, transfer na letiště pro odlet do Prahy nebo transfer do zvoleného hotelu pro následný pobyt u moře

Pozn.: Změna programu z hlediska pořadí prohlídky jednotlivých míst vyhrazena.

Popis pokojů

Informace k cenám

Cena zahrnuje

  • dopravu klimatizovaným autokarem po celé trase zájezdu,
  • příslušný počet nocí,
  • stravování dle popisu,
  • letenky v nejnižší knihovací třídě s váhovým limitem zavazadla 23 kg,
  • letištní taxy a bezpečností poplatky včetně palivového příplatku,
  • průvodce a výklad místního průvodce dle programu,
  • základní pojištění ERV Evropské pojišťovny a.s. včetně léčebných výloh,
  • zákonné pojištění dle zákona č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

  • vstupy do muzeí a historických ojektů, orientační cena vstupů 120 €

Informace o destinaci

Letovisko Thessaloniki

Thessaloniki neboli Soluň, druhé největší město Řecka, je hospodářským, obchodním a kulturním centrem Makedonie. Thessaloniki má druhý nejvýznamnější přístav země, sídlí tu státní instituce a Aristotelova univerzita. Ve městě působí několik divadelních scén a museí, organizuje se zde spousta významných kulturních událostí. A v neposlední řadě je Thessaloniki místem konání všech významných veletrhů v Řecku.

Dochovalo se tu množství historických památek připomínajících jak nadvládu Říma a Osmanské říše, tak bohaté období Byzance. Z Thessaloniki pochází také slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj.

Více informací o Thessaloniki