Pojištění FlyLinePlus

Pojištění k letenkám

Ceny pojištění FlyLinePlus

Pojištění FlyLine Basic za 290 Kč/osoba pro případ zrušení cesty (úhrada stornopoplatků) a škody na osobních věcech.
Pojištění FlyLine Standard za 490 Kč/osoba zahrnuje zrušení cesty (úhrada stornopoplatků), škody na osobních věcech, léčebné výlohy včetně asistenční služby, úraz a pojištění pro případ úpadku leteckého dopravce.
Pojištění FlyLine Optimal za 990 Kč/osoba má územní platnost na celý svět a navýšené limity plnění.

Tabulka pojištění FlyLinePlus

Limity pojistného plnění (v Kč) OPTIMAL STANDARD BASIC
SVĚT EVROPA EVROPA
LÉČEBNÉ VÝLOHY
zubní ošetření
fyzioterapie
2 000 000
24 000
120 000
1 000 000
24 000
120 000
 
AKTIVNÍ ASISTENCE
převoz, přeložení a přeprava
repatriace tělesných ostatků
náklady na opatrovníka
neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
 
TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
úmrtí následkem úrazu
200 000
100 000
200 000
100 000
 
ŠKODA NA OSOBNÍCH VĚCECH 15 000
*S1
15 000
*S1
10 000
*S1
ÚHRADA STORNOPOPLATKŮ 15 000
*S2
10 000
*S2
5 000
*S2
ÚPADEK DOPRAVCE, UHRAZENÍ CENY LETENKY 40 000 20 000  
Výše pojistného za 1-24 dní OPTIMAL STANDARD BASIC
Pojistné za osobu do 70 let 990 Kč 490 Kč 290 Kč
*S1 - spoluúčast 800 Kč na pojistnou událost, *S2 - spoluúčast 20%

Pojistné podmínky pojištění FlyLinePlus

Hlášení pojistné události

ERV Evropská pojišťovna, a. s. nabízí svým klientům možnost on-line hlášení pojistné události prostřednictvím webové stránky online.ervpojistovna.cz/hlaseni-skod. Po zaslání požadovaných dokladů bude klientovi a jeho spolucestujícím rodinným příslušníkům (nejbližším příbuzným) vyplaceno pojistné plnění po odečtení spoluúčastí dle sjednaného pojištění.

Postup pojišťovny při vyplácení storna

Jestliže klient zruší v souladu s pojistnými podmínkami zájezd, stanoví pojišťovna pojistné plnění tak, že od celkové výše stornopoplatků z ceny zájezdu (tzn. bez případných fakultativních výletů, letištních tax, palivových příplatků, pojistného apod.) či z ceny letenky odečte spoluúčast, jejíž výše je uvedena v přehledu pojistného plnění, který je nedílnou součástí pojistných podmínek ERV Evropské pojišťovny, a. s.