Pravidla užívání webu

Pravidla užívání webu

Veškerá práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „web”) vykonává společnost GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. (dále jen GREECE TOURS), IČO: 43762638, DIČ CZ43862638, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6175 (dále jen Provozovatel).

Ochrana autorských práv

Web je chráněn autorskými právy podle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském v platném znění, zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Chráněno je jak programové vybavení, tak veškeré v databázích uložené informace.
Uživatel má právo pro svou potřebu tisknout nebo kopírovat zobrazené texty; Web ani žádná jeho část nesmí být kopírována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení Provozovatele. Chcete-li získat právo užití k vybranému obsahu tohoto webu, obraťte se na nás na adrese info@greece-tours.cz. Případné porušení chráněných práv je trestné.

Odpovědnost Provozovatele

Web www.greece-tours.cz je poskytován jako služba návštěvníkům stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah stránek a bez předchozího upozornění jejich obsah upravovat. Údaje o produktech, uvedené na těchto stránkách, byly zveřejněny na základě informací dostupných v době jejich zpracování. GREECE TOURS si vyhrazuje právo na změnu těchto údajů a opravu případných tiskových chyb nebo chyb, k nimž došlo při zadávání dat. Provozovatel webu vyvíjí maximální snahu, aby do těchto internetových stránek začlenil aktuální a přesné informace, ale neposkytuje žádné záruky ani ujištění týkající se přesnosti, aktuálnosti nebo kompletnosti poskytovaných informací. Data a text zveřejněný na webových stránkách mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat nepřesnosti či chyby.
Provozovatel tohoto webu nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které jsou důsledkem vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu k těmto internetovým stránkám, nebo vašeho spolehnutí se na jakékoli informace uvedené na těchto internetových stránkách.
Tento web může poskytovat odkazy nebo reference na jiné internetové stránky, ale jeho Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah takových jiných stránek a neodpovídá za jakoukoli škodu nebo újmu plynoucí z tohoto obsahu. Jakékoli odkazy na jiné stránky jsou poskytovány výhradně pro pohodlí návštěvníků těchto internetových stránek.

Odeslané informace

Veškeré osobně identifikovatelné informace zaslané na tuto stránku elektronicky podléhají ochraně osobních údajů. Více zde.
Odesilatel informace odpovídá za její obsah, včetně její pravdivosti a přesnosti a odesláním informace uděluje provozovateli souhlas k jejímu užití, včetně užití veškerých nápadů, konceptů, myšlenek, technik, know-how apod., které jsou v informaci uvedeny, zejména ke sdělení těchto informací třetím osobám, či k jejich využití k vývoji či marketingu zboží a služeb, případně dalšímu šíření, s uvedením jména a bydliště odesilatele.

Zpracování osobních údajů

GREECE TOURS shromažďuje a pracuje s osobními a identifikačními údaji, tj. s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, pohlaví, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovní spojení, číslo kreditní karty, e-mail, atd. GREECE TOURS nakládá s osobními údaji v souladu se Všeobecnými podmínkami, není-li právními předpisy stanoveno jinak, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo je nesděluje třetím osobám. Osobní údaje shromažďuje výlučně na základě přímé telefonické či osobní komunikace nebo prostřednictvím počítačového systému s využitím internetové stránky a internetových formulářů.

Shromažďování a zpracování dalších údajů

GREECE TOURS kromě osobních údajů shromažďuje rovněž informace týkající se návštěv třetích osob na své webové stránce, a to o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, navštívených stránkách, datech a časech přístupů a údaje o rezervaci zájezdů. Návštěvou webových stránek GREECE TOURS, popř. vyplněním jakéhokoliv údaje ve formuláři dostupném na webové stránce GREECE TOURS, dává návštěvník/uživatel cestovní kanceláři souhlas se zpracováním poskytnutých údajů nebo údajů vyplývajících z návštěvy této webové stránky.

Optimalizace služeb

Získané údaje GREECE TOURS zpracovává zejména pro optimalizaci poskytovaných služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům, popř. při další návštěvě webových stránek cestovní kanceláře mohou získané informace přizpůsobit nabídku zjištěným zájmům, zvyklostem a preferencím.

Prohlášení cookies

GREECE TOURS používá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Doporučujeme seznámit se s podmínkami ukládání a přístupu souborů cookies ve vašem prohlížeči. V případě, že nesouhlasíte s využitím cookies, máte možnost vypnout je v nastavení svého prohlížeče. Pokračováním prohlížení a užíváním internetových stránek GREECE TOURS vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.
Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, můžete použít níže uvedené odkazy: http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ)
http://www.aboutcookies.org/ (EN)