ITQ Standard

Dovolená s dětmi v Řecku

Kvalita podle evropského standardu

Cestovní kancelář GREECE TOURS od svého vzniku v roce 1990 věnuje kvalitě zájezdů a spokojenosti svých klientů velkou péči. Díky tomuto přístupu se nám daří minimalizovat výskyt negativních vlivů a eliminovat případné stížnosti na mimořádně malé procento.

V rámci dalšího zkvalitnění služeb poskytujeme ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou, a.s. všem svým klientům evropský standard při řešení případných reklamací.

Uplatňujeme tzv. ITQ Standard, který je dlouhodobě používán na vyspělých trzích západní Evropy. Tento systém je založen na transparentním a jednotném řešení případných reklamací služeb cestovní kanceláře.

V rámci ITQ Standardu mají klienti nárok i na „újmu za narušení dovolené“ v případě závažných nedostatků nebo pochybení ze strany CK.

Kompenzace podle tabulky ITQ

Kompenzace se poskytují podle objektivních kritérií uvedených v tabulce standardu International Travel Quality pro cestovní kancelář GREECE TOURS. Podmínkou pro uplatnění nároku na poskytnutí slevy podle kompenzační tabulky je reklamace případné vady přímo na místě. Nejvhodnějším způsobem uplatnění reklamace je neprodleně kontaktovat delegáta nebo zástupce cestovní kanceláře na místě a oznámit mu příslušnou vadu. Vady je nutno dokázat hodnověrnými důkazy - průkaznou fotodokumentací, potvrzením hotelu nebo poskytovatele služeb, letecké společnosti apod. Pokud zákazník hodnověrné důkazy neposkytne, popř. odmítne poskytnout součinnost např. neumožní vstup do ubytovací jednotky apod., bere na vědomí, že jeho reklamaci nebude možno řešit dle tabulky.
U zájezdů, kde CK GT nemá zajištěné služby delegáta - Mykonos, Naxos, Paros, Attika, Kypr, Skiathos, Skopelos, Lesbos aj., okružní plavby, okruhy po ostrovech a individuální pobyty je nutné, aby klient ihned kontaktovat dodavatele služeb, recepci hotelu apod. Vady je nutno dokázat hodnověrnými důkazy - průkaznou fotodokumentací, potvrzením hotelu nebo poskytovatele služeb, letecké společnosti apod.

Bližší informace k uplatnění kompenzace dle podmínek ITQ Standardu jsou uvedeny v Reklamačním řádu.

ITQ Standard GREECE TOURS ke stažení ve formátu PDF v češtině nebo angličtině.

Etics logo    Logo ITQ Standard