Odbavení

Informace o odbavení

Informace k odbavení

Datum a přesný čas odletu a příletu jsou vypsány na vašich dokladech k odbavení, všechny uváděné časy jsou místní
 • Do Řecka se létá z Prahy, Brna, Ostravy, popřípadě Vídně a dalších evropských letišť, odlety/přílety z/do Prahy jsou z Terminálu Sever 2 letiště Václava Havla Praha, odlety a přílety na/z Kypr z Prahy jsou z Terminálu 1.
 • Odlety jsou bez asistence cestovní kanceláře, číslo odbavovací přepážky je vždy avizováno na informačních tabulích dle čísla letu uvedeného na vašich dokladech, k odbavení se na letiště dostavte v dostatečném předstihu, nejpozději 2,5 hodiny před odletem, budete odbaveni k odletu na svůj pobytový nebo poznávací zájezd v klidu a bez problémů, zvláště chcete-li usadit početnější rodinu v jedné řadě, zajistit dětem místo u okénka apod.
 • Upozorňujeme, že odbavovací přepážky se uzavírají 40 minut před plánovaným časem odletu, pokud přijdete později, nelze zaručit, že odletíte
 • Odbavení probíhá bez letenek, u odbavovací přepážky obdržíte po předložení cestovního dokladu palubní vstupenku a doklad o převzetí zavazadla, oba doklady si uschovejte
 • K pasové kontrole mějte připravenou palubní vstupenku a cestovní doklad
 • Do letištního prostoru nelze vnášet žádné nápoje, do kabiny si můžete vzít pouze tekutiny do objemu 100 ml, které jsou originálně zabalené a neotevřené, vyjma nápojů a dětské stravy pro infanty, kontrole je podroben nejen obsah příručních zavazadel, ale i dětské kočárky
 • K nástupu do letadla se dostavte v čase, který je uveden na palubní vstupence a na informačních tabulích, v případě rozdílů v údajích jsou závazné informace uvedené na informačních tabulích

Pohodlné odbavení

Těhotné ženy

 • Každá letecká společnost má svá pravidla pro přepravu gravidních žen. Zpravidla je povolena těhotným do konce 34. týdne, u vícečetného těhotenství do konce 28. týdne včetně doby návratu. Ženy u sebe musí mít u těhotenskou průkazku, aby mohly prokázat, ve kterém týdnu těhotenství jsou a u odbavení svůj stav nahlásit.
 • Některé letecké společnosti mohou vyžadovat i potvrzení od lékaře, že žena může let absolvovat, potvrzení nesmí být starší, než 6 dní.

Děti do dvou let

 • Pokud není sjednáno ve Smlouvě o zájezdu cestovní kanceláře GREECE TOURS jinak, pak děti do dvou let, tedy děti, které do dne návratu ze zájezdu nedovrší dva roky, cestují do Řecka, na řecké ostrovy a Kypr zdarma bez nároku na samostatné sedadlo v letadle.
 • Za dítě se platí pouze manipulační poplatek ve výši 990 Kč
 • Přeprava skládacího dětského kočárku je bez poplatku, odbavuje se společně se zavazadly a nezapočítává do váhového limitu
 • Letecké společnosti nenesou odpovědnost za případné poškození nezabalených kočárků

Palubní služby

 • U letů společnosti TVS/Smart Wings nezahrnuje palubní servis žádné bezplatné občerstvení, během letu si můžete zakoupit nápoje a snacky dle ceníku palubního prodeje
 • Na objednávku lze předem zajistit nadstandardní catering formou menu s teplým jídlem nebo plato řízků, popřípadě alkoholické nápoje