Cestovní doklady

Cestovní doklady

Nezapomeňte na platné cestovní doklady

 • K cestě do Řecka a na Kypr potřebujete cestovní pas anebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
 • Občanský průkaz platí pouze pro cestování v Shengenském prostoru, např. k výletu do Turecka budete potřebovat cestovní pas
 • Děti mohou cestovat jen na vlastní pas nebo občanský průkaz, platí pro každé dítě, tedy i infanta do dvou let.
 • V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s cestou dítěte do zahraničí
 • Lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů. Vydání těchto dokladů ve zkrácené lhůtě, tj. do 24 hodin, nebo do 5 dní je spojeno se správním poplatkem.
 • Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR jsou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Vouchery, letenky, pojištění

 • Pečlivě si překontrolujte správnost všech údajů na voucherech, popřípadě na letenkách
 • Doporučujeme seznámit se s rozsahem pojistné ochrany a pojistnými podmínkami svého pojištění
 • Jedete-li do Řecka nebo na řecké ostrovy autem, zjistěte si včas, do kterých průjezdních zemí budete potřebovat vízum

Cizí státní přislušníci

 • Pokud nejste občany České republiky a potřebujete pro návštěvu Řecka nebo Kypru vízum, musíte o něj s dostatečným časovým předstihem požádat Velvyslanectví Řecké republiky v Praze

Ztráta cestovních dokladů

 • Pro případ ztráty doporučujeme pořídit si fotokopie občanského průkazu anebo zadní dvoustrany pasu, které uložíte na jiné místo, než originály.
 • V případě ztráty cestovního dokladu je nutné obrátit se na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který vystaví jednorázový náhradní cestovní doklad
 • Informace, jak postupovat při okradení
 • Doporučení k pojistným událostem