Výhrada změny podmínek

Výhrada změny podmínek

Změny v popisech ubytovacích zařízení

Podklady pro katalog pobytových a poznávacích zájezdů jsou dodávány na podzim před nadcházející sezónou dalšího roku, a proto není vyloučeno, že v době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky zájezdu. Oproti plánované skutečnosti mohou být v popisech vybavení některých hotelů či apartmánů drobné odchylky. V důsledku místních klimatických jevů může dojít i ke změnám parametrů pláží. Cestovní kancelář Greece Tours si proto vyhrazuje právo změnit údaje v katalogu pobytových a poznávacích zájezdů na příslušnou sezónu nebo na tomto webu včetně rozsahu a obsahu služeb z technických, provozních nebo jiných důvodů.

Při posuzování reklamačních námitek ke kvalitě služeb vycházíme z principu účelovosti, tedy zda služby umožňují plnit hlavní předpokládaný motiv účasti na zájezdu, který lze očekávat, například rekreaci u moře, poznávání památek apod. Dovolujeme si upozornit, že na subjektivní hodnocení významu jednotlivých součástí služeb nemůžeme brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat ani subjektivní hodnocení prostředí, vlastností služeb, názory na zařazení ubytovacích objektů do příslušných kategorií apod. Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit, udělená příslušnou institucí Řecka nebo Kypru, nezakládá příčinu na reklamační řízení.