Výhrada změny podmínek

Výhrada změny podmínek

Změny v popisech ubytovacích zařízení

Informace, uvedené na webu, jsou zadávány na podzim před nadcházející sezónou dalšího roku, a proto není vyloučeno, že v mezidobí mohou nastat nové okolnosti a s tím související změny. Oproti plánované skutečnosti mohou být v popisech vybavení některých hotelů či apartmánů drobné odchylky. Z důvodu přestaveb, adaptací apod. se mohou některé fotografie lišit od skutečné situace. V důsledku místních klimatických jevů může dojít i ke změnám parametrů pláží v Řecku a na řeckých ostrovech. Cestovní kancelář Greece Tours si proto vyhrazuje právo změnit údaje na tomto webu včetně rozsahu a obsahu služeb z technických, provozních nebo jiných důvodů.

Při posuzování reklamačních námitek ke kvalitě služeb vycházíme z principu účelovosti, tedy zda služby splňují hlavní předpokládaný motiv účasti na zájezdu, který lze očekávat, například rekreaci u moře, poznávání památek apod. Dovolujeme si upozornit, že na subjektivní hodnocení významu jednotlivých součástí služeb nemůžeme brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat ani subjektivní hodnocení prostředí, vlastností služeb, názory na zařazení ubytovacích objektů do příslušných kategorií apod. Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit, udělená příslušnou institucí Řecka nebo Kypru, nezakládá příčinu na reklamační řízení.