Opatření v souvislosti s Covid-19

Aktualizováno: 20.01.2021
Dovolená v Řecku - nejčastější dotazy k aktuální situaci

Opatření v souvislosti s Covid-19 FAQ

Níže uvedené informace pravidelně aktualizujeme a doplňujeme.

Prosíme však o pochopení, že v souvislosti s vývojem epidemiologické situace může dojít ke změnám. Nejaktuálnější informace naleznete na webu Ministerstva zahraničí ČR.

Je pro cesty do Řecka povinný negativní test na Covid-19?

Ano, cestující z České republiky musí od pondělí 28.9.2020 předložit při vstupu na řecké území kromě QR kódu také potvrzení o negativním molekulárním PCR testu na Covid-19 ne starší 72 hodin, vystavené v certifikované laboratoři země původu a doprovázené potvrzením negativní diagnózy v anglickém jazyce - vzor Potvrzení o výsledku testu PCR.

Tato povinnost se nevztahuje na spolucestující děti ve věku do 10 let, tedy děti narozené po 1. lednu 2011.

Seznam odběrových center

Je nutno vyplnit předem prohlášení nebo formulář?

Ano. Řecká vláda přijala rozhodnutí o povinnosti vyplnit před odletem do Řecka elektronický formulář (tzv. Passenger Locator Form - PLF). Je nutné, aby formulář vyplnil každý cestující nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti nejpozději 1 den před odletem (maximálně do 22:59 hod.). Formulář musí mít vyplněný všechny zletilé osoby. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů, zpravidla toho, s nímž mají shodné příjmení.

Adresu vašeho hotelu najdete na našem webu. Stačí rozkliknout odkaz na oficiální webové stránky zvoleného hotelu.

Formulář doporučujeme otevřít v prohlížeči Chrome, v IE nefunguje, vyplňuje se bez diakritiky. Ještě před vyplněním formuláře se musíte zaregistrovat e-mailem a heslem, po registraci vám přijde do e-mailu ověřovací odkaz, kterým registraci potvrdíte. Po vyhodnocení obdrží cestující elektronicky individuální QR kód, kterým se musí prokázat v elektronické nebo tištěné podobě při vstupu na území Řecka.

V případě, že klient následně neobdrží QR kód, postačí potvrzovací e-mail, který je zaslán po řádném vyplnění a odeslání.

POZOR: Cestující bez individuálního QR kódu budou odmítnuti z přepravy.

Po příletu do Řecka se cestující ze zemí s nízkým rizikem nákazy jako je Česká republika testují na covid - 19 jen namátkově. O tom, kdo bude testován, rozhoduje na místě řecká zdravotnická organizace národního zdraví EODY, cestující jsou povinni tyto testy strpět. V případě odmítnutí testování nebude osobě dovolen vstup na řecké území. Testy jsou prováděné stěrem z úst, poté jedou klienti do svých hotelů.

Návod na vyplnění formuláře naleznete zde.

Jak je to s cestovním pojištěním?

Naše cestovní kancelář jako jedna z mála na trhu poskytuje všem svým klientům pojištění léčebných výloh BASIC, které je zahrnuto do ceny zájezdu. Pro vaši jistotu jsme ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou, a.s. ZDARMA rozšířili rozsah základního pojistného krytí pojištění BASIC. NOVĚ obsahuje krytí výloh spojených s léčením, asistencí a repatriací v případě, že během pobytu v zahraničí klienti onemocní na Covid -19.

Doporučujeme také připojištění C-19, které pokrývá další rizika v souvislosti s onemocněním Covid 19 jako je zrušení cesty (storno) kvůli nesplnění zdravotních podmínek, náklady na náhradní ubytování nebo neplánovaný pozdější návrat ze zahraničí domů.
Více informací k pojištění

Jak je Řecko připravené na turisty?

Řecku se podařilo zvládnout koronavirovou epidemii velmi dobře a udělá nesporně vše pro to, aby obstálo i během turistické sezóny. Ochrana zdraví klientů i místních obyvatel je hlavní prioritou. Nejnavštěvovanější oblasti na řeckých ostrovech i na pevnině jsou dobře připraveny, mají k dispozici dostatek covid testerů, vyškolené lékaře a zdravotnický personál i připravená lůžka.
Informace řecké organizace veřejného zdraví

Jaká jsou omezení v letecké dopravě?

Je třeba počítat s tím, že během letecké přepravy jsou nutné roušky, kromě dětí do dvou let. Na letištích a v letadlech jsou dodržována hygienická pravidla. Na letištích se dodržují fyzické odstupy 1,5 m ve všech fázích odbavení, nástupu, výstupu (na podlaze jsou vyznačeny povinné odstupy mezi cestujícími), platí zvýšené požadavky na důslednou dezinfekci povrchů a prostor a na hygienu rukou. V místech, kde dochází k bezprostřednímu osobnímu kontaktu cestujících se zaměstnanci letiště jsou plexisklové zástěny a zavedena další preventivní opatření.
Kapacita letadel omezena není.
Více informací k hygienickým standardům

Jsou nějaká omezení na letištích a v letadle?

Letecká společnost Smartwings nainstalovala ve všech letadlech vzduchové filtry HEPA, které dokáží zachytit až 99,97 % bakterií a virů.

Na letištích a v letadlech jsou dodržována především následující hygienická opatření:
• Dezinfekce všech sedaček, servírovacích stolků, úložných prostor, kapes i toalet před a po každém letu,
• Dodržování odstupů při nástupu a výstupu (případně během letu, pokud to kapacita dovolí),
• Omezení nabídky palubního občerstvení a jeho bezpečné balení,
• Omezení prodeje na palubě a bezkontaktní placení – během letu je možné platit pouze kartou.

Jak bude probíhat transfer na místo pobytu?

Autobusy a minibusy budou před každou přepravou dezinfikovány, jejich kapacita může být využita na maximálně 50-75 %.
Během přepravy je nutno mít roušku a při nástupu i výstupu udržovat pravidlo dostatečného odstupu. Řidiči jsou povinni nosit roušky a rukavice a mít k dispozici dezinfekční prostředky.
Přeprava taxi bude vždy pouze pro jednu rodinu.

Jaká jsou hygienická opatření v hotelech?

Hygienické protokoly vychází z doporučení Řecké organizace veřejného zdraví EODY a dle vývoje epidemické situace mohou být kdykoli aktualizovány.

Hotely zavádí především:
• Online check-in a check-out, tedy nahrazení papírových formulářů tablety či mobilními aplikacemi, a bezkontaktní platby, v některých případech měření teploty přijíždějích klientů
• Důkladnější počáteční/závěrečný úklid v jehož důsledku dochází i k posunu ubytování check-in po 15. hodině, check-out do 11. hodiny,
• Odborné proškolení personálu o bezpečném chování a povinnost personálu používat prostředky osobní ochrany (roušky nebo masky, rukavice apod.),
• Pro hotely s více než 50 lůžky pověření osoby, zodpovědné za dodržování všech hygienických a preventivních opatření,
• Organizaci společných prostor tak, aby byl dodržen minimální odstup 1,5 m (stoly v jídelně, podlahové značky u recepce apod.),
• Povinnost personálu, aby okamžitě nahlásil pravděpodobný kontakt s onemocněním covid 19, u zákazníků pozorovat příznaky a okamžitě informovat hlavního hygienika zařízení,
• V případě, že klient s příznaky onemocnění covid 19 nemůže být převezen nejbližší nemocnice, bude přestěhován do samostatného pokoje a bude proveden speciální úklid,
• Omezení některých hotelových služeb – wellness, hromadné fitness aktivity, dětské kluby, dětská hřiště
• Poskytování dezinfekčních prostředků, především u vstupů do společných prostor, jídelen apod.,
• Zákaz vstupu do zařízení všem, kteří v něm nebydlí,
• Pravidla pro úklid a dezinfekci dle řecké směrnice EODY,
• Zvýšené požadavky na čistotu společných prostor včetně výtahů, madel, vypínačů, klik apod.,
• Minimalizaci úklidu pokojů a výměny ložního prádla a ručníků v průběhu pobytu, aby se předešlo kontaktu personálu s možným případem nákazy a jejího šíření, výměna ručníků a prádla na žádost klienta,denní úklid u hotelů vyšších kategorií pouze na žádost klienta
• Každodenní větrání pokojů,
• Minimalizaci vybavení pokojů dle doporučení odstranit veškeré dekorativní předměty jako polštáře a přehozy, časopisy, jídelníčky, ale i župany,
• Zakrytí dálkových ovladačů televize a klimatizace jednorázovým obalem.
• Zákaz nebo omezení provozu dětských klubů a hřišť, fitnesscenter, wellness, vnitřních bazénů apod.
Další opatření v souvislosti s Covid -19 jsou plně v kompetenci hotelů, mohou být zaváděna i postupně. Omezení, zaváděná pro ochranu zdraví klientů, nemohou být předmětem reklamace.

Musí klienti v hotelech používat roušky?

Obecně klienti v hotelech nosit roušky nemusí. V souvislosti se zpřísněním hygienických opatření však může v jednotlivých případech dojít ke změně. Všichni zaměstnanci hotelu jsou odborně proškoleni a povinni používat prostředky osobní ochrany jako jsou roušky a rukavice. Hotely jsou povinny dodržovat řadu preventivních opatření z hlediska čistoty pokojů a společných prostor včetně dostupnosti dezinfekčních prostředků. Na dodržování pravidel dohlíží zodpovědná osoba. Informace o přijatých opatřeních v daném ubytovacím zařízení jsou klientům k dispozici v tištěné nebo elektronické podobě. Pro zajištění kvalitního úklidu a dostatečného provětrání pokojů je upraven čas ubytování klientů a opuštění pokojů (check in po 15. hodině, check out do 11. hodiny).
Více informací k hygienickým protokolům

Jak jsou omezeny hotelové služby?

Vzhledem k situaci jsou některé hotelové služby v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochranou zdraví klientů omezeny. Jedná se především o dětské kluby, wellness a fitness centra, a společné sportovní aktivity jako aquaaerobik apod. Bližší informace jsou uvedeny u popisů jednotlivých hotelů. Další opatření v souvislosti s Covid -19 jsou plně v kompetenci hotelů, mohou být zaváděna i postupně, například měření teploty přijíždějích účastníků. Tato omezení zaváděná pro ochranu zdraví návštěvníků nemohou být předmětem reklamace.

Bude fungovat klimatizace?

Užívání klimatizace na pokojích i ve veřejných prostorách hotelů je povoleno. Jednotlivé hotely však mohou z preventivních důvodů rozhodnout, že bude zprovozněna pouze částečně.

Je nějak omezená kapacita hotelů?

Ne, mohou být obsazeny na 100 %.

Stravování v hotelech

Stravování formou bufetových stolů a služby all inclusive jsou povoleny při dodržení zvýšených hygienických požadavků, klient se nebude moci obsluhovat sám, jídlo i nápoje mu bude servírovat personál. Nabídka se může jevit omezenější. Vzhledem k tomu, že obsluhuje personál, nejsou všechny pokrmy vystaveny v množství jako obvykle. V hotelových restauracích bude dodržováno pravidlo dostatečného odstupu, jsou-li jídelny menší, budou se klienti střídat.Stoly budou rezervovány na určitý čas.

Mohou se používat bazény?

Použití venkovních bazénů je povoleno, ale s regulací počtu klientů a při zvýšených požadavcích na čistotu vody, vnitřní bazény zůstávají ve většině hotelů uzavřeny.

Jak to bude na pláži?

Všechny pláže jsou otevřené při dodržení pravidel společenského odstupu - aktuálně je stanoveno pravidlo minimálního odstupu 3 metry mezi lehátky a slunečníky. Od 20.8.2020 platí pro Chalkidiki a ostrov Mykonos nové nařízení nosit roušky i na pláži.

Kde se musí nosit roušky?

Rouška je povinná pro veřejnost ve zdravotnických a diagnostických zařízeních, hromadných dopravních prostředcích, prostorách letiště a taxíku, v archeologických areálech, jakož i v supermarketech a ve všech uzavřených prostorech. Porušení je pokutováno 150 €.

Budou se pořádat výlety?

Archeologické areály, památky a pamětihodnosti jsou pro veřejnost při dodržení zvýšených hygienických požadavků otevřeny. Výlety budou organizovány s omezením kapacity autobusů, popřípadě lodí a dodržením hygienických opatření - použití roušek a dodržování odstupu.

Budou otevřeny půjčovny aut?

Ano, půjčování aut, motorek, popřípadě lodí je povoleno.

Co když někdo během pobytu bude mít příznaky nemoci Covid-19

Každá osoba, která byla testována po příletu, by měla zůstat v izolaci na svém pokoji, hotely jsou informovány, že se u těchto klientů čeká na výsledky testů. Pokud se u klientů objeví příznaky nákazy během pobytu, musí být vyšetřeni a do potvrzení nebo vyloučení nemoci Covid-19 setrvat v dobrovolné izolaci ve svém pokoji. Pokud nebude potvrzeno onemocnění Covid-19, zůstane pacient v hotelu pod lékařským dohledem. V případě pozitivního výsledku testu na onemocnění Covid-19 bude pacient umístěn do vyčleněné ubytovací kapacity. Spolu s pozitivně testovaným cestujícím je zpravidla karanténa nařízena i jeho nejbližším spolucestujícím (rodině, přátelům). V případě vážného průběhu onemocnění bude zajištěna hospitalizace v nemocnici. Návrat do ČR bude umožněn až po vyléčení a dvojím potvrzení negativity testu na Covid-19.

Jak to bude s dopravou zpět, pokud bude klient v karanténě?

I tato situace je v řešení, cestovní kancelář poskytne součinnost, náklady na případnou repatriaci pokrývá připojištění EXTRA.
Informace řecké organizace veřejného zdraví

Jaké jsou podmínky pro klienty, kteří přijíždí do Řecka autem?

S platností od 15. 7. 2020, 00.01 hod., musí všichni cestující přijíždějící do Řecka za účelem turistiky PO SILNICI - jediná možnost je přes hraniční přechod Promachonas na hranici s Bulharskem - předložit při vstupu na řecké území kromě QR kódu také negativní výsledek molekulárního PCR testu na Covid-19, který nesmí být starší 72 hodin. Test musí být vystaven v certifikované laboratoři země původu nebo tranzitu a musí ho doprovázet potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce, kde je uvedeno jméno a příjmení a číslo cestovního dokladu testovaného. Tato povinnost se nevztahuje na leteckou a lodní dopravu.

Nenašli jste odpověď?

Kontaktujte nás telefonicky nebo zašlete zprávu.