Nejčastější dotazy k aktuální situaci

Dovolená v Řecku - nejčastější dotazy k aktuální situaci

Nejčastější dotazy ve vztahu k onemocnění Covid-19 FAQ

Níže uvedené informace pravidelně aktualizujeme a doplňujeme. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace, nově přijatým opatřením a předpisům však může dojít ke změnám.

Aktuálně nepotřebují turisté z České republiky pro vstup do Řecka negativní testy na koronavirus a neplatí pro ně karanténa. Každý cestující však musí nejpozději 48 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit a odeslat oficiální elektronický formulář (tzv. Passenger Locator Form - PLF) na vládní platformě , kde uvede informace o svém pobytu v Řecku. Pokud si cestující zakoupí letenku/zájezd méně než 48 h před odletem, je nutné provést registraci, co nejdříve po zakoupení. S platností od 9.7.2020 9.7.2020 je vyplnění elektronického formuláře povinné a je nutné provést registraci nejpozději 24 hodin před odletem. Zaregistrovaní cestující obdrží QR kód, kterým se musí v elektronické nebo tištěné podobě prokázat po příletu do Řecka.

V případě, že klient následně neobdrží QR kód, postačí potvrzovací e-mail, který je zaslán po řádném vyplnění dotazníku. UPOZORŇUJEME, že cestující bez QR kódu nemusí být vpuštěn na palubu letadla ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta až do výše 500 EUR.


Návod na vyplnění formuláře naleznete zde.
Cestující budou podrobeni namátkovým testům na covid - 19 a jsou povinni tyto testy strpět. Namátkové testy jsou prováděné stěrem z úst, poté jedou klienti do svých hotelů. Výsledky jsou do druhého dne, kontaktováni jsou pouze klienti s pozitivním nálezem.

Nejaktuálnější informace naleznete na webu Ministerstva zahraničí ČR.

Jak je Řecko připravené na turisty

Řecku se podařilo zvládnout koronavirovou epidemii velmi dobře a udělá nesporně vše pro to, aby obstálo i během turistické sezóny. Ochrana zdraví klientů i místních obyvatel je hlavní prioritou. Nejnavštěvovanější oblasti na řeckých ostrovech i na pevnině jsou dobře připravena, mají k dispozici dostatek covid testerů, vyškolené lékaře a zdravotnický personál i připravená lůžka.
Informace řecké organizace veřejného zdraví

Je vyplnění formuláře předem povinné?

Ano. Každý cestující nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí nejpozději 48 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář (tzv. Passenger Locator Form - PLF) na vládní platformě (doporučujeme otevřít v prohlížeči Chrome, v IE nefunguje). Překliknutím vpravo nahoře lze přeložit do češtiny, pro vyplnění nelze použít diakritiku, údaje pro doplnění místa najdete na našem webu. Stačí rozkliknout odkaz na oficiální webové stránky zvoleného hotelu. Do formuláře je nutno uvést všechny plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku.

Po vyhodnocení obdrží cestující elektronicky individuální QR kód, kterým se musí prokázat při vstupu na území Řecka. POZOR: Cestující bez individuálního QR kódu nemusí být vpuštěni na palubu letadla ani na území Řecka. Testování na Covid 19 se u zemí s nízkým rizikem nákazy, jako je Česká republika, bude provádět namátkově.

O tom, kdo bude testován rozhoduje na místě řecká zdravotnická organizace národního zdraví EODY. V případě odmítnutí testování nebude osobě dovolen vstup na řecké území.
Návod na vyplnění formuláře naleznete zde.

Jak je to s cestovním pojištěním?

Naše cestovní kancelář jedna z mála na trhu poskytuje všem svým klientům pojištění léčebných výloh BASIC, které je zahrnuto do ceny zájezdu. Pro Vaši jistotu jsme ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou, a.s. ZDARMA rozšířili rozsah základního pojistného krytí pojištění BASIC. NOVĚ obsahuje krytí výloh spojených s léčením, asistencí a repatriací v případě, že během pobytu v zahraničí klienti onemocní na COVID 19.

Doporučujeme také připojištění C-19, které pokrývá další rizika v souvislosti s onemocněním Covid 19 jako je zrušení cesty (storno) kvůli nesplnění zdravotních podmínek, náklady na náhradní ubytování nebo neplánovaný pozdější návrat ze zahraničí domů.
Více informací k pojištění

Jaká jsou omezení v letecké dopravě?

Je třeba počítat s tím, že během letecké přepravy budou prozatím nutné roušky, kromě dětí do dvou let. Na letištích a v letadlech budou dodržována hygienická pravidla. Na letištích se dodržují fyzické odstupy 1,5 m ve všech fázích odbavení, nástupu, výstupu (na podlaze jsou vyznačeny povinné odstupy mezi cestujícími), platí zvýšené požadavky na důslednou dezinfekci povrchů a prostor a na hygienu rukou. V místech, kde dochází k bezprostřednímu osobnímu kontaktu cestujících se zaměstnanci letiště jsou plexisklové zástěny a zavedena další preventivní opatření.
Kapacita letadel omezena není.
Více informací k hygienickým standardům

Jsou nějaká omezení na letištích a v letadle?

Letecká společnost Smartwings nainstalovala ve všech letadlech vzduchové filtry HEPA, které dokáží zachytit až 99,97 % bakterií a virů.

Na letištích a v letadlech jsou dodržována především následující hygienická opatření:
• Dezinfekce všech sedaček, servírovacích stolků, úložných prostor, kapes i toalet před a po každém letu,
• Dodržování odstupů při nástupu a výstupu (případně během letu, pokud to kapacita dovolí),
• Omezení nabídky palubního občerstvení a jeho bezpečné balení,
• Oomezení prodeje na palubě a bezkontaktní placení – během letu je možné platit pouze kartou.

Jak bude probíhat transfer na místo pobytu?

Autobusy a minibusy budou před každou přepravou dezinfikovány, jejich kapacita může být využita na maximálně 50-75 %.
Během přepravy je nutno mít roušku a při nástupu i výstupu udržovat pravidlo dostatečného odstupu. Řidiči jsou povinni nosit roušky a rukavice a mít k dispozici dezinfekční prostředky.
Přeprava taxi bude vždy pouze pro jednu rodinu.

Jaká jsou hygienická opatření v hotelech?

Hygienické protokoly vychází z doporučení Řecké organizace veřejného zdraví EODY a dle vývoje epidemické situace mohou být kdykoli aktualizovány.

Hotely zavádí především:
• Online check-in a check-out, tedy nahrazení papírových formulářů tablety či mobilními aplikacemi, a bezkontaktní platby,
• Důkladnější počáteční/závěrečný úklid v jehož důsledku dochází i k posunu ubytování check-in po 15. hodině, check-out do 11. hodiny,
• Odborné proškolení personálu o bezpečném chování a povinnost personálu používat prostředky osobní ochrany (roušky nebo masky, rukavice apod.),
• Pro hotely s více než 50 lůžky pověření osoby, zodpovědné za dodržování všech hygienických a preventivních opatření,
• Organizaci společných prostor tak, aby byl dodržen minimální odstup 1,5 m (stoly v jídelně, podlahové značky u recepce apod.),
• Povinnost personálu, aby okamžitě nahlásil pravděpodobný kontakt s onemocněním covid 19, u zákazníků pozorovat příznaky a okamžitě informovat hlavního hygienika zařízení,
• V případě, že klient s příznaky onemocnění covid 19 nemůže být převezen nejbližší nemocnice, bude přestěhován do samostatného pokoje a bude proveden speciální úklid,
• Omezení některých hotelových služeb – wellness, fitnes hromadné aktivity,
• Poskytování dezinfekčních prostředků, především u vstupů do společných prostor, jídelen apod.,
• Zákaz vstupu do zařízení všem, kteří v něm nebydlí,
• Pravidla pro úklid a dezinfekci dle řecké směrnice EODY,
• Zvýšené požadavky na čistotu společných prostor včetně výtahů, madel, vypínačů, klik apod.,
• Minimalizaci úklidu pokojů a výměny ložního prádla a ručníků v průběhu pobytu, aby se předešlo kontaktu personálu s možným případem nákazy a jejího šíření, výměna prádla na žádost klienta,
• Každodenní větrání pokojů,
• Minimalizaci vybavení pokojů dle doporučení odstranit veškeré dekorativní předměty jako polštáře a přehozy, časopisy, jídelníčky, ale i župany,
• Zakrytí dálkových ovladačů televize a klimatizace jednorázovým obalem

Musí klienti v hotelech používat roušky?

Klienti během pobytu v hotelu roušky ani rukavice používat nemusí. Všichni zaměstnanci hotelu jsou odborně proškoleni a povinni používat prostředky osobní ochrany jako jsou roušky a rukavice. Hotely jsou povinny dodržovat řadu preventivních opatření z hlediska čistoty pokojů a společných prostor včetně dostupnosti dezinfekčních prostředků. Na dodržování pravidel dohlíží zodpovědná osoba. Informace o přijatých opatřeních v daném ubytovacím zařízení jsou klientům k dispozici v tištěné nebo elektronické podobě. Pro zajištění kvalitního úklidu a dostatečného provětrání pokojů je upraven čas ubytování klientů a opuštění pokojů (check in po 15. hodině, check out do 11. hodiny).
Více informací k hygienickým protokolům

Jak jsou omezeny hotelové služby?

Vzhledem k situaci jsou některé hotelové služby v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochranou zdraví klientů omezeny. Jedná se především o dětské kluby, wellness a fitness centra, a společné sportovní aktivity jako aquaaerobik apod. Bližší informace jsou uvedeny u popisů jednotlivých hotelů.

Bude fungovat klimatizace?

Užívání klimatizace na pokojích i ve veřejných prostorách hotelů je povoleno. Jednotlivé hotely však mohou z preventivních důvodů rozhodnout, že zprovozněna nebude, tato informace je uvedena v popisu hotelu.

Je nějak omezená kapacita hotelů?

Ne, mohou být obsazeny na 100 %.

Stravování v hotelech

Stravování formou bufetových stolů a služby all inclusive jsou povoleny při dodržení zvýšených hygienických požadavků jako plexisklové zástěny před nádobami s jídlem, klient se nebude moci obsluhovat sám, jídlo i nápoje mu bude servírovat personál. Nabídka se může jevit omezenější. Vzhledem k tomu, že obsluhuje personál, nejsou všechny pokrmy vystaveny v množství jako obvykle. V hotelových restauracích bude dodržováno pravidlo dostatečného odstupu, jsou-li jídelny menší, budou se klienti střídat.

Mohou se používat bazény?

Použití venkovních bazénů je povoleno, ale s regulací počtu klientů a při zvýšených požadavcích na čistotu vody, vnitřní bazény zůstávají uzavřeny.

Jak to bude na pláži?

Všechny pláže jsou otevřené při dodržení pravidel společenského odstupu - aktuálně je stanoveno pravidlo minimálního odstupu 3 metry mezi lehátky a slunečníky.

Budou se pořádat výlety?

Všechny památky a pamětihodnosti jsou pro veřejnost při dodržení zvýšených hygienických požadavků otevřeny. Výlety budou organizovány s omezením kapacity autobusů, popřípadě lodí a dodržením hygienických opatření - použití roušek a dodržování odstupu.

Budou otevřeny půjčovny aut?

Ano, půjčování aut, motorek, popřípadě lodí je povoleno.

Co když někdo během pobytu bude mít příznaky nemoci Covid-19

Každá osoba, která byla testována po příletu, by měla zůstat v izolaci na svém pokoji, hotely jsou informovány, že se u těchto klientů čeká na výsledky testů. Pokud se u klientů objeví příznaky nákazy během pobytu, musí být vyšetřeni a do potvrzení nebo vyloučení nemoci Covid 19 setrvat v izolaci ve svém pokoji. Pokud nebude potvrzeno onemocnění Covid-19, zůstane pacient v hotelu pod lékařským dohledem. V případě potvrzení onemocnění Covid-19 bude pacient umístěn do vyčleněné ubytovací kapacity, kde bude muset setrvat ve 14denní karanténě. V případě vážného průběhu onemocnění bude zajištěna hospitalizace v nemocnici. Návrat do ČR bude umožněn až po vyléčení a dvojím potvrzení negativity testu na Covid-19.

Jak to bude s dopravou zpět, pokud bude klient v karanténě?

I tato situace je v řešení, cestovní kancelář poskytne součinnost, náklady na případnou repatriaci pokrývá připojištění EXTRA.
Informace řecké organizace veřejného zdraví

Jaké jsou podmínky pro klienty, kteří přijíždí do Řecka autem?

S platností od 15. 7. 2020, 00.01 hod., musí všichni cestující přijíždějící do Řecka za účelem turistiky PO SILNICI - jediná možnost je přes hraniční přechod Promachonas na hranici s Bulharskem - předložit při vstupu na řecké území kromě QR kódu také negativní výsledek molekulárního PCR testu na Covid-19, který nesmí být starší 72 hodin. Test musí být vystaven v certifikované laboratoři země původu nebo tranzitu a musí ho doprovázet potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce, kde je uvedeno jméno a příjmení a číslo cestovního dokladu testovaného. Tato povinnost se nevztahuje na leteckou a lodní dopravu.

Nenašli jste odpověď?

Kontaktujte nás telefonicky nebo zašlete zprávu.