Opatření v souvislosti s Covid-19

Aktualizováno: 26.09.2021
Dovolená v Řecku - nejčastější dotazy k aktuální situaci

Opatření v souvislosti s Covid-19 FAQ

Cestující po covidu, očkovaní a děti cestují bez omezení

Bez omezení mohou do Řecka a zpět cestovat očkovaní a ti, kteří prokazatelně prodělali onemocnění Covid-19. Certifikát o očkování, prodělání covidu (180 dní od pozitivního testu) či výsledky antigenního nebo PCR testu lze stáhnout z portálu https://ocko.uzis.cz/ a přes aplikaci Tečka uložit QR kód do mobilního telefonu. Podmínky pro cestování ostatních klientů jsou uvedeny v informacích níže.
Doporučujeme sledovat aktuální podmínky cestování do Řecka na níže uvedených webech. Prosíme o pochopení, že za případné nesplnění povinností nenese cestovní kancelář odpovědnost.

Velvyslanectví České republiky v Athénách
Informační centrum Ministerstva zahraničí
Ministerstvo zdravotnictví ČR
MZ ČR - seznam zemí podle míry rizika nákazy
Ministerstvo zdravotnictví - časté otázky a odpovědi
Covid portál - Řecko
Re-open EU

Podmínky pro vstup do Řecka

Cestující z České republiky musí předložit při vstupu na řecké území elektronický formulář PLF a jedno z potvrzení o bezinfekčnosti :
a) potvrzení o negativním molekulárním PCR testu na Covid-19 provedeném výtěrem z nosohltanu nebo krku (ze slin nebo kloktáním nejsou přípustné) ne starší 72 hodin od odběru vzorku, vystavené v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu - vzor Potvrzení o výsledku testu PCR, nebo potvrzení o negativním antigenním testu, provedeném nejdéle 48 hodin před překročením hranice v akreditované laboratoři země původu. Aktuálně jsou ze zdravotního pojištění hrazeny 2 PCR testy měsíčně.
b) oficiální národní certifikát o provedeném očkování v anglickém jazyce, pokud uplynulo minimálně 14 dní od završení vakcinace, certifikát musí obsahovat jméno a příjmení držitele, typ použité vakcíny a počet dávek
c) potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19, které bylo vystaveno 30 dnů po prvním pozitivním PCR/antigenním testu provedeném v akreditované laboratoři země původu. Potvrzení musí být vystaveno orgánem veřejné správy dle místní legislativy, musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu a je platné 180 dnů od data prvního (pozitivního) testu.
Oficiální národní certifikát, potvrzení o prodělání nemoci a testech lze stáhnout z portálu https://ocko.uzis.cz/ a přes aplikaci Tečka uložit QR kód do mobilního telefonu.
Výše uvedené povinnosti se nevztahují na děti do dovršení 12 let.
Letecké společnosti mají povinnost zkontrolovat při odbavení potvrzení o testu či očkování a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu. Nevyplnění PLF (viz níže), neobdržení QR kódu či odmítnutí podstoupit namátkový test je rovněž důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy. Pokud bude u klienta po příletu nebo během pobytu zjištěna pozitivita, bude převezen na ubytovacího zařízení pro osoby s karanténou. Náhrady ubytování hradí řecký stát.

Jak vyplnit elektronický formulář pro vstup do Řecka?

Každý cestující přijíždějící do Řecka musí vyplnit elektronický dotazník tzv. Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. Dotazník vyplňují všichni nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti a to nejpozději 1 den před odletem (maximálně do 22:59 hod.). Za nedodržení této povinnosti může být udělena pokuta až do výše 500 €. Formulář musí mít vyplněný všechny cestující zletilé osoby. Spolucestující děti do 17,99 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář.

Adresu vašeho hotelu najdete na našem webu. Stačí rozkliknout odkaz na oficiální webové stránky zvoleného hotelu.

Doporučujeme otevřít dotazník v prohlížeči Chrome, v IE nefunguje. Vyplňuje se bez diakritiky. Ještě před vyplněním formuláře se musíte zaregistrovat e-mailem a heslem, po registraci vám přijde do e-mailu ověřovací odkaz, kterým registraci potvrdíte. Po vyhodnocení obdrží cestující elektronicky individuální QR kód, kterým se musí prokázat v elektronické nebo tištěné podobě při vstupu na území Řecka.

Přehledný návod na vyplnění formuláře naleznete zde.

Doporučujeme nenechávat vyplnění na poslední den před odletem. Pokud dodatečně zjistíte, že jste v některém bodě uvedli chybné údaje, při novém přihlášení pod vaším heslem můžete nesprávné informace opravit. Poté obdržíte nový kód.

POZOR: QR kód je zpravidla zaslán ihned po odeslání formuláře nejpozději o půlnoci před dnem odletu/odjezdu.

Jak je to s návratem do ČR?

Všichni cestující starší 6ti let (5,99) mají při návratu z Řecka do České republiky hromadnou dopravou povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář
a pokud nejsou očkováni nebo neprodělali nemoc COVID-19 (viz níže) musí disponovat před odjezdem z Řecka negativním antigenním (max. 48 hod. starým) nebo PCR (max. 72 hod. starým) testem na přítomnost viru SARS-CoV-2.
Příjezdový formulář a negativní test vyžaduje letecká společnost při nástupu do letadla.
Tito čeští občané se rovněž musí nejdříve 5. a nejpozději 14. den po překročení české hranice podrobit v ČR dalšímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a setrvat domácí samoizolaci do doby negativního výsledku.
Potvrzení o testu v anglickém jazyce musí obsahovat čas provedení testu. Cena testů se pohybuje v rozmezí 18-20 € za antigenní a 60-70 € za PCR.
Přehled uznávaných antigenních testů v rámci Evropy
Manuál pro vyplnění příjezdového formuláře
Povinnost negativního testu před návratem do ČR a domácí samoizolace po návratu se netýká dětí do 5,99 let a těch občanů ČR a EU, kteří se prokáží národním certifikátem:
1. O očkování - v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky,
v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky
2. O prodělání nemoci Covid-19 přičemž od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní. Takový cestující se prokáže písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, nebo národním certifikátem o prodělaném onemocnění.
ČR považuje EU Digitální COVID certifikát (EU DCC) za národní certifikát členských států EU osvědčující očkování, provedení PCR nebo antigenního testu nebo prodělání nemoci od 1. července 2021. -> VZOR EU DCC Ministerstva zdravotnictví ČR. Certifikáty lze stáhnout z portálu https://ocko.uzis.cz/ a uložit QR kódy přes aplikaci Tečka do mobilního telefonu.
Ochranné opatření MZ ČR s účinností k 19.7.2021
Děti od 6 do 12 let
Od 31. 7. 2021 platí zmírněné podmínky návratu pro děti od 6 do 12 let. Nemusí podstupovat test před příjezdem/ příletem do ČR při cestě hromadnou dopravou a po příjezdu stačí absolvovat do 5 dnů po návratu PCR test. Pokud bude výsledek negativní, nemusí jít do karantény.
V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba mít výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.

Cestující, kteří jsou očkovaní nebo po covidu bez karantény a testů

Klienti s oficiálním národním certifikátem o ukončeném očkování :
v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky,
v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky
nemusí absolvovat testy při cestě do Řecka ani při návratu do České republiky a nevztahuje se na ně karanténa. Certifikát musí obsahovat jméno a příjmení držitele, typ použité vakcíny a počet dávek.
Totéž se týká cestujících, kteří prokazatelně prodělali nemoc Covid-19, přičemž od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní. Takový cestující se prokáže písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, nebo národním certifikátem o prodělaném onemocnění.
Portál https://ocko.uzis.cz/ umožňuje zpětně stáhnout potvrzení o očkování nebo prodělání covidu (180 dní od pozitivního testu). Certifikát EU COVID v ČR je k dispozici pro české občany zdarma, pro stažení odpovídajícího QR kódu do mobilního telefonu lze využít aplikaci Tečka.

Jaké jsou aktuální podmínky pro cestování dětí ?

Pro cestu do Řecka nepotřebují děti do 12 let (11,99) žádný test, jen zápis do PLF formuláře rodičů
Při návratu do ČR:
děti do 6 let (5,99) bez příjezdového formuláře a testu před odletem z destinace ani po návratu
děti od 6 do 12 let (11,99) příjezdový formulář, bez testu před odletem z destinace a PCR test do 5 dnů po návratu, v případě negativního výsledku bez samoizolace

Jak je to s cestovním pojištěním?

Naše cestovní kancelář jako jedna z mála na trhu poskytuje všem svým klientům pojištění léčebných výloh BASIC, které je zahrnuto do ceny zájezdu. Doporučujeme připojištění balíčkem ERV Extra a Extra+ k rizikům v souvislosti s onemocněním Covid-19, které pokrývá náklady se zrušením cesty (storno) kvůli nesplnění zdravotních podmínek, náklady na náhradní ubytování nebo neplánovaný pozdější návrat ze zahraničí domů.
Více informací k pojištění

Jaká jsou ochranná hygienická opatření opatření v letecké dopravě?

Je třeba počítat s tím, že během letecké přepravy jsou nutné roušky, kromě dětí do dvou let.
Podmínky letecké přepravy Smartwings od 5.3.2021
Na letištích a v letadlech jsou dodržována především následující hygienická opatření:
• Fyzické odstupy 1,5 m ve všech fázích odbavení, nástupu, výstupu
• Zvýšené požadavky na důslednou dezinfekci povrchů a prostor a na hygienu rukou
• Dezinfekce všech sedaček, servírovacích stolků, úložných prostor, kapes i toalet před a po každém letu
• Dodržování odstupů při nástupu a výstupu (případně během letu, pokud to kapacita dovolí)
• Omezení nabídky palubního občerstvení a jeho bezpečné balení
• Omezení prodeje na palubě a bezkontaktní placení – během letu je možné platit pouze kartou

Hygienické podmínky pro lety se společností Smartwings
Vstupní podmínky a cestovní restrikce na letech Smartwings

Jaká je povinnost pro vstup do letadla?

Na paluby letadel Smartwings z/do ČR lze vstoupit při odletu z ČR jen s písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. Výsledek antigenního testu nesmí být starší než 24 hodin a výsledek RT-PCR testu nesmí být starší než 72 hodin před nástupem na palubu letadla. Výjimka platí pro děti mladší 6 let a dále pro:

Cestující, kteří předloží lékařské prohlášení (v AJ/ČJ, potvrzené lékařem působícím v ČR nebo jiném členském státě EU), které musí obsahovat tato prohlášení potvrzení:
cestující nemá klinické známky onemocnění COVID-19
cestující prokazatelně onemocnění COVID-19 prodělali a podle platných mimořádných opatření absolvovali izolaci ve stanoveném rozsahu
potvrzení o tom, že od prvního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 kalendářních dnů
Potvrzení musí být s razítkem, identifikačními údaji lékaře a telefonickým spojením.
Vzor lékařského potvrzení je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví, kam doporučujeme směrovat i případné dotazy.
Vstupní podmínky a cestovní restrikce na letech Smartwings

Jak je Řecko připravené na turisty?

Řecku se podařilo zvládnout loňskou koronavirovou epidemii velmi dobře a zkušenosti využije, aby obstálo i letos. Ochrana zdraví místních obyvatel i zahraničních návštěvníků je hlavní prioritou. Nejnavštěvovanější oblasti na řeckých ostrovech i na pevnině jsou dobře připraveny. Mají k dispozici dostatek rapid testů, vyškolené lékaře a zdravotnický personál i připravená lůžka. Každá destinace má vybavená ubytovací zařízení pro případnou potřebu karantény, která zajišťuje řecký stát.
Řecké ministerstvo zdravotnictví zřídilo povinnou certifikační značku zvanou “Health First”, kterou musí mít každý hotel otevřený pro letošní sezónu. Tímto certifikátem se hotel zavazuje dodržovat veškerá vydaná opatření.
Cestujícím je umožněn vstup do země přes všechna mezinárodní letiště a přístavy Patras, Igoumenitsa a Korfu. Pro pozemní vstup jsou otevřeny přechody Promachonas a Ormenio 24 hodin denně a Evzonoi od 7:00 do 23:00 hod.
Informace o podmínkách vstupu do země
Informace o aktuálních opatřeních
Informace řecké organizace veřejného zdraví
Podmínky cestování do Řecka

Jak jsou omezeny hotelové služby?

Hygienické protokoly vychází z doporučení Řecké organizace veřejného zdraví EODY a dle vývoje epidemické situace mohou být kdykoli aktualizovány. Z důvodu preventivních opatření spojených s Covid-19 může v místě vaší dovolené dojít k menší k úpravě některých sjednaných služeb. Nemějte však obavy, ve všech případech půjde pouze o nepodstatné změny v náležitostech zájezdu, které jsou spojené se zajištěním ochrany zdraví. Jedná se především o dětské kluby, wellness a fitness centra, a společné sportovní aktivity jako aquaaerobik apod. Dále u nabídky stravování formou bufetu je nabídka zpravidla za skleněnou stěnou a vybrané pokrmy vkládá na talíř personál. Bližší informace jsou uvedeny u popisů jednotlivých hotelů. Další opatření v souvislosti s Covid -19 jsou plně v kompetenci hotelů, mohou být zaváděna i postupně, například měření teploty přijíždějících účastníků. Tyto změny nezakládají nárok na náhradu služeb. Děkujeme za pochopení.

Jak to bude na pláži?

Všechny pláže jsou otevřené při dodržení pravidel společenského odstupu. Pod jedním slunečníkem mohou být rodinní příslušníci. Povoleno je nejvíce osmdesát (80) osob na 1000 m2 pláže

Mohou se používat bazény?

Použití venkovních bazénů je povoleno, ale s regulací počtu klientů. Voda v bazénech podléhá přísným hygienickým kontrolám. Lehátka jsou od sebe vzdálená alespoň 2 metry a zajišťuje se jejich dezinfekce. Vnitřní bazény zůstávají ve většině hotelů uzavřeny.

Je v Řecku nutné nosit respirátor?

Aktuálně platí nařízení, že respirátory jsou povinné ve všech uzavřených prostorách (v obchodech, muzeích, zdravotnických a diagnostických zařízeních, kadeřnictvích, veškerých hromadných dopravních prostředcích, v prostorách letiště, v taxi, ve výtahu atd.). Porušení je pokutováno až do výše 150 €. Vnitřní prostory zábavních podniků (bary, diskotéky) a restaurací jsou přístupné pouze pro osoby s ukončenou vakcinací, tedy 14 dnů po poslední dávce nebo po prodělané nemoci do 180dní. Přístup do vnějších prostor restaurací a barů může majitel rovněž omezit pouze pro takové osoby. Letní divadla a kina jsou přístupné pouze s rouškou nebo respirátorem.

Podmínky vnitrostátní dopravy v Řecku

Od 13. 9. 2021 musí všichni cestující starší 12 let při cestování vnitrostátní dopravou, a to leteckou, lodní, vlakovou i autobusovou, prokázat při nástupu bezinfekčnost. Pokud nemají Digitální Covid cetifikát EU pak musí předložit potvrzení o ukončené vakcinaci, o prodělaném onemocnění, o negativním výsledku testu PCR ne staršího 72 hodin nebo rychlý antigenní test ne starší 48 hodin. Pro děti ve věku od 5 do 12 let platí povinnost předložit místopřísežné prohlášení o negativním výsledku samotestování v uplynulých 24 hodinách. Self-testy jsou k zakoupení v řeckých lékárnách. Formulář prohlášení v řečtině a angličtině je ke stažení: zde. Opatření se netýká městské dopravy, tedy MHD v Athénách či Thessaloniki a nemělo by se týkat přesunů v rámci malého ostrovů. Na Krétě, kde jsou 4 okresy, bude k přesunům bezinfekčnost třeba prokázat.