Opatření v souvislosti s Covid-19

Aktualizováno: 06.05.2021
Dovolená v Řecku - nejčastější dotazy k aktuální situaci

Opatření v souvislosti s Covid-19 FAQ

Dovolujeme si upozornit, že níže uvedené informace se mohou měnit. Doporučujeme sledovat aktuální informace pro návštěvníky Řecka na webových stránkách:

Velvyslanectví České republiky v Athénách
Ministerstvo zahraničí
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Je pro cesty do Řecka povinný negativní test na Covid-19?

Ano, cestující z České republiky musí předložit při vstupu na řecké území kromě QR kódu také potvrzení o negativním molekulárním PCR testu na Covid-19 ne starší 72 hodin, vystavené v certifikované laboratoři země původu a doprovázené potvrzením negativní diagnózy v anglickém jazyce - vzor Potvrzení o výsledku testu PCR.

Klienti s očkovacím průkazem, vydaným orgánem veřejné moci v anglickém jazyce, v kterém se uvádí, že od ukončení plného očkování proti Covid-19 uplynulo 14 dní, žádný test mít nemusí.

Je nutno vyplnit předem prohlášení nebo formulář?

Ano, stále platí, že před odletem do Řecka musí každý cestující vyplnit elektronický formulář (tzv. Passenger Locator Form - PLF). Formulář vyplňují všichni nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti nejpozději 1 den před odletem (maximálně do 22:59 hod.). Formulář musí mít vyplněný všechny zletilé osoby. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů, zpravidla toho, s nímž mají shodné příjmení.

Adresu vašeho hotelu najdete na našem webu. Stačí rozkliknout odkaz na oficiální webové stránky zvoleného hotelu.

Formulář doporučujeme otevřít v prohlížeči Chrome, v IE nefunguje, vyplňuje se bez diakritiky. Ještě před vyplněním formuláře se musíte zaregistrovat e-mailem a heslem, po registraci vám přijde do e-mailu ověřovací odkaz, kterým registraci potvrdíte. Po vyhodnocení obdrží cestující elektronicky individuální QR kód, kterým se musí prokázat v elektronické nebo tištěné podobě při vstupu na území Řecka.

V případě, že klient následně neobdrží QR kód, postačí potvrzovací e-mail, který je zaslán po řádném vyplnění a odeslání.

POZOR: Cestující bez individuálního QR kódu budou odmítnuti z přepravy. Po příletu do Řecka mohou probíhat náhodné antigenní testy

Návod na vyplnění formuláře naleznete zde.


Po příletu do Řecka mohou probíhat náhodné antigenní testy.

Jak je to s cestovním pojištěním?

Naše cestovní kancelář jako jedna z mála na trhu poskytuje všem svým klientům pojištění léčebných výloh BASIC, které je zahrnuto do ceny zájezdu. Doporučujeme připojištění balíčkem ERV Extra a Extra+ k rizikům v souvislosti s onemocněním Covid-19, které pokrývá náklady se zrušením cesty (storno) kvůli nesplnění zdravotních podmínek, náklady na náhradní ubytování nebo neplánovaný pozdější návrat ze zahraničí domů.
Více informací k pojištění

Jak je Řecko připravené na turisty?

Řecku se podařilo zvládnout loňskou koronavirovou epidemii velmi dobře a zkušenosti z loňské sezóny využije, aby obstálo i letos. Ochrana zdraví klientů i místních obyvatel je hlavní prioritou. Nejnavštěvovanější oblasti na řeckých ostrovech i na pevnině jsou dobře připraveny. Mají k dispozici dostatek testů, vyškolené lékaře a zdravotnický personál i připravená lůžka.
Informace řecké organizace veřejného zdraví

Jak je to s návratem do ČR?

Podle informací Ministerstva zdravotnictví není třeba při cestě zpět do České republiky:
• test před odletem v destinaci, pokud ho nevyžaduje letecká společnost
• vyplnění elektronického příjezdového formuláře
• test po příjezdu do ČR ani karanténa
Pokud předložíte:
1. vytištěné písemné potvrzení v anglickém jazyce o kompletním očkování proti onemocnění Covid-19 vakcínou schválenou Evropskou agenturou (EMA), přičemž od očkování uplynulo nejméně sedm dní.
nebo
2. vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v anglickém jazyce, ve kterém váš lékař potvrdí, že:
nemáte klinické známky onemocnění Covid-19
prokazatelně jste prodělali onemocnění Covid-19
z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci
od prvního pozitivního výsledku PCR testu neuplynulo více než 90 dní

Ostatní čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu musí za současných okolností před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň v případě přepravy veřejnou dopravou podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.
Následně musí předložit druhý PCR test provedený v ČR(antigenní nepostačuje), a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov. Podmínky se nevztahují na děti do 10 let.
Věříme, že po bilaterálních jednáních budou výše uvedené podmínky do začátku sezony zrušeny, popř. upravena na možnost cestování pouze s antigenním testem.

Jaká jsou ochranná hygienická opatření opatření v letecké dopravě?

Je třeba počítat s tím, že během letecké přepravy jsou nutné roušky, kromě dětí do dvou let.
Na letištích a v letadlech jsou dodržována především následující hygienická opatření:
• Fyzické odstupy 1,5 m ve všech fázích odbavení, nástupu, výstupu
• Zvýšené požadavky na důslednou dezinfekci povrchů a prostor a na hygienu rukou
• Dezinfekce všech sedaček, servírovacích stolků, úložných prostor, kapes i toalet před a po každém letu
• Dodržování odstupů při nástupu a výstupu (případně během letu, pokud to kapacita dovolí)
• Omezení nabídky palubního občerstvení a jeho bezpečné balení
• Omezení prodeje na palubě a bezkontaktní placení – během letu je možné platit pouze kartou

Bližší informace pro lety se společností Smartwings

Jaká je povinnost pro vstup do letadla?

S účinností od pátku 5. března 2021 je možné vstupovat na paluby letadel Smartwings z/do ČR jen s písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. Výsledek antigenního testu nesmí být starší než 24 hodin a výsledek RT-PCR testu nesmí být starší než 72 hodin před nástupem na palubu letadla. Výjimka platí pro děti mladší 5 let a dále pro:

Cestující, kteří předloží lékařské prohlášení (v AJ/ČJ, potvrzené lékařem působícím v ČR nebo jiném členském státě EU), které musí obsahovat tato prohlášení potvrzení: cestující nemá klinické známky onemocnění COVID-19
cestující prokazatelně onemocnění COVID-19 prodělali a podle platných mimořádných opatřeních absolvovali izolaci ve stanoveném rozsahu
potvrzení o tom, že od prvního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 kalendářních dnů
Potvrzení musí být s razítkem, identifikačními údaji lékaře a telefonickým spojením.
Vzor lékařského potvrzení je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví, kam doporučujeme směrovat i případné dotazy.

Jak jsou omezeny hotelové služby?

V případě, že z důvodu preventivních opatření spojených s COVID-19 dojde v místě vaší dovolené k úpravě některých sjednaných služeb, budeme vás o tom informovat ještě před zahájením zájezdu nebo vás upozorní delegát po příletu. Nemějte však obavy, ve všech případech půjde pouze o nepodstatné změny v náležitostech zájezdu, které jsou spojené se zajištěním ochrany zdraví. Jedná se především o dětské kluby, wellness a fitness centra, a společné sportovní aktivity jako aquaaerobik apod. Bližší informace jsou uvedeny u popisů jednotlivých hotelů. Další opatření v souvislosti s Covid -19 jsou plně v kompetenci hotelů, mohou být zaváděna i postupně, například měření teploty přijíždějích účastníků. Tyto změny nezakládají nárok na náhradu služeb. Děkujeme za pochopení.