Pojištění

Pojištění k zájezdům

Pojištění v ceně zájezdu

V cenách zájezdů do Řecka, na řecké ostrovy a Kypr je zahrnuto pojištění BASIC, které zahrnuje léčebné výlohy a asistenční služby od ERV Evropské pojišťovny, a. s. Aktivní asistence poskytovaná 24 hodin denně obsahuje i zabezpečení lékařského převozu, repatriaci do vlasti a zajištění opatrovníka při hospitalizaci klienta v zahraničí.

Pojištění BASIC zahrnuté v ceně všech leteckých zájezdů do Řecka

Limity pojistného plnění (v Kč) BASIC
Léčebné výlohy Evropa
2 400 000
Zubní ošetření 24 000
Fyzioterapie 120 000
Lékařský převoz, přeložení, přeprava 1 000 000
Opatrovník 150 000
Repatriace tělesných ostatků 1 000 000
Aktivní asistence 24 hod. denně neomezena

Sjednejte si připojištění dle vlastní potřeby

Doporučujeme připojištění dle nabídky v níže uvedené tabulce. Pro klienty uvedené na jedné Smlouvě o zájezdu musí být sjednán stejný typ připojištění. Pojištění pro případ stornování zájezdu se kromě akutního onemocnění, úrazu či úmrtí v rodině vztahuje i na nezaviněnou ztrátu zaměstnání, rozvodové řízení nebo konání opravné zkoušky.
LAST STANDARD SELECT COMFORT OPTIMAL
Limity pojistného plnění (v Kč)
TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
úmrtí následkem úrazu
180 000
100 000
300 000
200 000
300 000
200 000
300 000
200 000
300 000
200 000
ŠKODA NA OSOBNÍCH VĚCECH
zpoždění zavazadel
18 000 *S1 30 000 *S1 30 000 *S1 80 000 *S1
10 000 *S2
80 000 *S1
10 000 *S2
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZDRAVÍ
Odpovědnost za škodu na věci
Právní ochrana
2 000 000
1 000 000
200 000
4 000 000
2 000 000
200 000
4 000 000
2 000 000
200 000
6 000 000
4 000 000
200 000
6 000 000
4 000 000
200 000
ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU
Zpoždění odjezdu
      5 000
5 000 *S3
5 000
5 000 *S3
STORNOPOPLATKY
  30 000 *S4 80 000 *S4 50 000 *S4 100 000 *S4
z důvodu   lze připojistit balíčkem ERV Extra
přerušení cesty   50 000 50 000 50 000 50 000
NEVYUŽITÁ DOVOLENÁ   8 000 *S5 8 000 *S5 15 000 *S5 15 000 *S5
ZNEMOŽNĚNÍ NÁVRATU
ubytování, doprava
  lze připojistit balíčkem ERV Extra
Zvýhodněná cena za osobu a pobyt
(1-21 dní)
280 Kč 490 Kč 890 Kč 990 Kč 1 490 Kč
Děti do 15 let 140 Kč 245 Kč 445 Kč 495 Kč 745 Kč
Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků, je nutné zvolit vyšší variantu.
Poznámky (dílčí plnění, spoluúčast): S1)spoluúčast 500 Kč, S2) 5 000 Kč za každých 12 hodin, S3) 1 000 Kč za každých 6 hodin, S4) Spoluúčast 10 -20 %, S5) 1 000 Kč za den, S6) spoluúčast 20%

Balíček ERV EXTRA k rizikům v souvislosti s onemocněním Covid-19

Pojištění ERV Extra lze sjednat pouze k cestovnímu připojištění
Co Vám uhradíme (limity v Kč) Extra Extra+
Léčebné výlohy COVID-19 ANO ANO
Stornopoplatky COVID-19 ANO ANO
  -vč.osobní karantény NE ANO
Ubytování za nouzové situace 7 500 *1 7 500 *1
Náhradní zpáteční cesta 7 500 *1 7 500 *1
Zvýhodněná cena za osobu a pobyt 290 Kč 540 Kč
Vysvětlivky: 1) spoluúčast 20%

Informační leták k pojištění
Pojistné podmínky

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K LETENKÁM FlyLinePlus

více informací

Hlášení pojistné události

ERV Evropská pojišťovna, a. s. nabízí svým klientům možnost on-line hlášení pojistné události prostřednictvím webové stránky online.ervpojistovna.cz/hlaseni-skod. Po zaslání požadovaných dokladů bude klientovi a jeho spolucestujícím rodinným příslušníkům (nejbližším příbuzným) vyplaceno pojistné plnění po odečtení spoluúčastí dle sjednaného pojištění.

Postup pojišťovny při vyplácení storna

Jestliže klient zruší v souladu s pojistnými podmínkami zájezd, stanoví pojišťovna pojistné plnění tak, že od celkové výše stornopoplatků z ceny zájezdu (tzn. bez případných fakultativních výletů, letištních tax, palivových příplatků, pojistného apod.) či z ceny letenky odečte spoluúčast, jejíž výše je uvedena v přehledu pojistného plnění, který je nedílnou součástí pojistných podmínek ERV Evropské pojišťovny, a. s.

Informace o ERV Evropské pojišťovně

Cestovní pojištění

Ve spolupráci se specialisty z ERV Evropské pojišťovny jsme pro Vás připravili výhodné balíčky cestovního pojištění.
  • Vždy obsahuje minimálně pojištění léčebných výloh, asistenčních služeb, úrazu a odpovědnosti.
  • Umožňuje pojistit storno zájezdu pro případ, že musíte svou cestu zrušit.
  • V rámci hlavního balíčku nebo připojištění řeší problémy s COVID-19.
  • Je vybráno tak, aby co nejlépe odpovídalo charakteru zájezdů organizovaných naší CK.
  • Poskytuje prémiovou kvalitu služeb za cenově výhodných podmínek.
  • Delegáti naší CK ho znají a mají s ním dobré zkušenosti.
Detailní informace o pojištění naleznete v informačních letácích:
Leták – cestovní pojištění

Jak si pojištění sjednat?

Doporučujeme sjednat pojištění již při rezervaci Vašeho zájezdu. Díky tomu můžete mít svou dovolenou chráněnou i v případě nutnosti jejího zrušení. Naši prodejci Vám ochotně poradí, jaká varianta je pro Vaši cestu vhodná.

Co dalšího potřebujete vědět?

Prostudujte si pojistné podmínky a standardizovaný informační dokument o pojistném produktu.
Pojistné podmínky cestovní pojištění
IPID cestovní pojištění

Jak postupovat při potížích v zahraničí?

Aktivní asistence je Vám k dispozici 24 hod. denně, 365 dní v roce v českém jazyce. V jakékoliv tísňové situaci zavolejte na +420 221 860 606.
Uschovejte si všechny dokumenty související se škodou, budete je potřebovat při hlášení pojistné události.

Jak nahlásit škodu?

Škodu nahlásíte jednoduše online na webu ERV Evropské pojišťovny. Vyplňte důkladně všechny kolonky online hlášení a přiložte naskenované originály dokladů.

O ERV Evropské pojišťovně

Jsme pojišťovna, ale cestovní. Máme to jinak, protože cestováním žijeme. Už více než 110 let. Každý rok osobně prověřujeme úroveň lékařské péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center pomoci na všech kontinentech. Škody vyplácíme férově do 7 pracovních dnů. Přes milion klientů ročně z nás dělá českou jedničku. Vy cestujete. My se staráme.

Více informací naleznete zde.