Užitečná doporučení k pojistným událostem

Dovolená s dětmi v Řecku

Jak postupovat v případě pojistných událostí

Jak jste pojištěni?

Před cestou se dobře seznamte s pojistnými podmínkami a rozsahem Vašeho pojištění včetně limitů pojistného plnění (maximální výše plnění) a výluk z pojištění.

Na co si dát na cestách pozor?

 1. Zkontrolujte si platnost pasu (min. 6 měsíců)
 2. Při letecké přepravě berte s sebou do kabiny cenné a křehké věci (fotoaparáty, kamery, notebooky, šperky, peníze, brýle, léky)
 3. Při delším letu si do příručního zavazadla sbalte i základní potřeby na jeden den
 4. Při převzetí zavazadla od přepravce ho důkladně zkontrolujte a jakékoli poškození reklamujte ještě na letišti u přepážky „Baggage Claims“ v areálu letiště
 5. Při cestě autem uložte veškerá zavazadla do zavazadlového prostoru, nikdy neponechávejte jakékoliv věci v kabině vozu, byť přikryté
 6. V hotelu ukládejte cenné věci, větší finanční obnosy, šperky a doklady do hotelového trezoru
 7. V exotických zemích se vyhněte požívání vody z vodovodu, kostek ledu, mléčných výrobků a jídel prodávaných pouličními prodejci, i zuby si čistěte vodou prodávanou v lahvích a při sprchování vodu nepolykejte, zabráníte tím žaludečním a střevním problémům a nákaze parazity
 8. Nikdy neodevzdávejte v zahraničí Váš cestovní pas, ať jste k tomu z jakýchkoliv důvodů vyzváni, v krajním případě nechte přivolat policii
 9. Před cestou si opatřete fotokopie cestovního dokladu a uložte je na odlišném místě než originály

Jak využít asistenčních služeb?

Aktivní asistenci pro Vás zajišťuje asistenční služba s česky hovořícími operátory, kteří jsou k dispozici na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a pomohou Vám v jakékoliv nouzové situaci během pobytu v zahraničí. Kontaktovat je můžete telefonicky na +420 221 860 606 nebo přes mobilní aplikaci Moje Evropská.

Kdy se obrátit na asistenční službu?

Na asistenční službu se obraťte v jakékoli tísňové situaci vyžadující pomoc, např.:
 1. Když potřebujete lékaře
 2. Přesáhnou-li Vaše výlohy na ošetření 150 euro
 3. Nelze-li zaplatit ošetření v hotovosti
 4. V případě hospitalizace nebo lékařského převozu
 5. Při nehodě
 6. Před předčasným návratem do vlasti
 7. Při úmrtí spolucestujícího
 8. Při ztátě či odcizení zavazadel nebo cestovních dokladů
 9. V souvislosti s Vaší odpovědností za škodu

S čím Vám asistence pomůže?

 1. Poradí, jak postupovat při pojistné události
 2. Zajistí, abyste byli v rukou kvalitních specialistů, a to kdekoli ve světě
 3. Poskytnutím platební záruky Vás ušetří přímé platby při hospitalizaci či při náročném ambulantním ošetření
 4. S využitím českého asistenčního lékaře sleduje Váš zdravotní stav
 5. Zajistí přivolání blízké osoby z vlasti při Vaší delší hospitalizaci
 6. Zorganizuje převot zpět do vlasti či repatriaci ostatků
 7. Zprostředkuje kontakt s rodinou ve vlasti
 8. Potvrdí úhradu vzniklé škody způsobené třetí osobě
 9. Pomůže zajistit právního zástupce při způsobení škody

Na co se Vás asistence zeptá?

 1. Vaše jméno a datum narození
 2. Co se stalo, případně jaké máte zdravotní problémy
 3. Číslo pojistky
 4. Místo a délku pobytu v zahraničí
 5. Kontaktní telefonní číslo

Jak nahlásit pojistnou událost?

Využijte možnost ohlášení škody on-line přímo na stránkách www.ERVpojistovna.cz. Tato služba umožňuje podstatně urychlit a zjednodušit proces vyřízení pojistné události. Pro hladný průběh vyplňte důkladně všechny kolonky škodního protokolu, přiložte naskenované originály dokladů a co nejlépe popište okolnosti vzniku škody.

Co dělat při nutnosti zrušení cesty?

 1. Neprodleně kontaktujte cestovní kancelář/poskytovatelé služeb a vyžádejte si storno fakturu na zakoupený zájezd/službu
 2. Nahlaste pojistnou událost pokud možno ještě před plánovaným začátkem cesty

Co dělat při onemocnění nebo úrazu?

 1. Při hospitalizaci co nejdříve informujte asistenční službu
 2. Náklady spojené s ambulantním ošetřením zaplaťte v hotovosti a účty pečlivě uchovejte, aby Vám mohli být po návratu proplaceny
 3. Nebudete-li schopni uhradit účty v hotovosti, obraťte se na asistenční službu
 4. Neuhraďte žádné účty zaslané na Vaší adresu a předejte je ihned pojišťovně
 5. Dojde-li k úrazu v souvislosti s autonehodou, předejte pojišťovně veškeré doklady vyšetřujících orgánů

Co dělat při škodě na zavazadlech?

 1. Krádež zavazadel neprodleně ohlaste na policejní stanici
 2. Vyžádejte si policejní protokol a snažte se, aby obsahoval seznam odcizených věcí, přibližnou dobu odcizení, kde byly odcizené věci uloženy, došlo-li k odcizení věcí z vozidla, zda bylo vozidlo řádně zabezpečeno, jaké části vozidla byly poškozeny při násilném vniknutí
 3. Dojde-li ke škodě na zavazadlech během přepravy, vyžádejte si od dopravce protokol PIR (letecká doprava) či jiné věrohodné potvrzení
 4. Okolnosti vzniku nehody se snažte zdokumentovat (fotografie apod.)
 5. Při škodě na zavazadlech přiložte originály účtů za věci, za něž požadujete náhradu

Co dělat při odpovědnosti za škodu?

 1. Svou odpovědnost za škodu bez pojišťovny neuznávejte a okamžitě informujte asistenční službu, vzniklou škodu poškozenému nehraďte ani částečně
 2. Nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nebudete rozumnět
 3. Poškozeného informujte o svém pojištění a předejte mu kontakt na pojišťovu
 4. Snažte se zajistit písemná prohlášení poškozeného a případných svědků