Letový řád

Letový řád

Informace k letovým řádům a podmínkám změn

 • Aktuální letový řád bude uveden v odbavení, které obdržíte asi 7-10 dní před odletem
 • Cestovní kanceláře a letecké společnosti činí vše pro dodržení smluvně stanovených letových řádů, zvýšená opatření k posílení bezpečnosti letecké přepravy a přísná pravidla pro dodržování všech technických a organizačních postupů předepsaných v letecké přepravě způsobují, že ke změnám letových řádů (někdy i na poslední chvíli) dochází
 • O jakýchkoliv případných změnách budete bezodkladně informováni

Změny letových řádů

 • Podle mezinárodních předpisů a dohod nemůže cestovní kancelář ovlivnit případné změny typu letadla, letového řádu a trasy, včetně mezipřistání
 • Dopravce je oprávněn z povětrnostních, technických nebo jiných příčin let odložit, zrušit nebo předčasně ukončit
 • Při plánování přípoje do místa bydliště po návratu, popřípadě důležitých schůzek apod. počítejte s časovou rezervou
 • Vzhledem ke stále silnějšímu leteckému provozu může dojít i ke změně odletového dne, o tom jsou samozřejmě zákazníci cestovní kanceláře GREECE TOURS informováni s dostatečným předstihem
 • Cestovní kancelář nenese za zpoždění letadla odpovědnost, a proto nemůže v takovém případě poskytovat žádné kompenzace - viz Všeobecné smluvní podmínky
 • První a poslední den jsou určeny převážně k přepravě do cílového místa a zpět

Délka zájezdu

 • Nelze předpokládat, že se odlety do Řecka, na řecké ostrovy a Kypr uskuteční vždy dopoledne a zpáteční let večer
 • Odlet i přílet se může uskutečnit v kteroukoli denní dobu a let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího
 • Délka trvání pobytového nebo poznávacího zájezdu vychází z platného letového řádu v době zpracování katalogu zájezdů
 • Změnou letového řádu, především v případě nočních letů, může být zkrácen pobyt, avšak bez vlivu na zkrácení zaplacených noclehů v cílovém místě, tedy i bez možnosti refundace za případně nevyužité služby