Heraklion - metropole ostrova Kréta

Aktualizováno: 23.03.2023

Heraklion - živý přístav

Hlavní město Kréty leží v centru severního pobřeží největšího řeckého ostrova. Po staletí patří také k nejvýznamnějším přístavům nejen ostrova Kréty, ale celého Řecka. Již za Benátčanů těžil tento přístav ze své strategické polohy, památkou na toto období je majestátní pevnost Koules při vstupu do přístavu.
V Heraklionu dnes celoročně žije přibližně 150 000 obyvatel, avšak jejich počet neustále roste. Stále více Kréťanů se stěhuje ze zemědělských oblastí do měst, kde je více možností uplatnění, především v souvislosti s cestovním ruchem.

Centrum města Heraklion

Z přístavu se rušnou třídou 25. srpna dostanete až do centra města Heraklion na náměstí El. Venizelose se známou Lví fontánou. Nedaleko odtud se nachází nejznámější kostel Heraklionu, pojmenovaný podle prvního pravoslavného biskupa Kréty Tita. Působivá je i radnice v budově Loggie, kde se scházeli bohatí aristokraté. Centrum města tvoří příjemné kavárny a taverny s venkovním posezením. Dovolená na Krétě je také skvělou příležitostí prohlédnout si místní obchody s atraktivním zbožím nebo suvenýry i malé galerie s nabídkou šperků a drobných uměleckých předmětů.

Památník Nikose Kazantzakise

Pro město Heraklion jsou charakteristické mohutné benátské hradby. Za jejich jihozápadní stěnou se nachází skromný hrob nejvýznamnějšího krétského spisovatele Nikose Kazantzakise s jednoduchým křížem a epitafem: V nic nedoufám - Ničeho se nebojím - Jsem svobodný

Poklady antiky v Heraklionu

Nově rekonstruované Archeologické muzeum v Heraklionu patří díky svým sbírkám mezi nejvýznamnější muzea v Evropě. Návštěvníci mohou obdivovat vzácná umělecká díla i předměty denní potřeby pocházející z období neolitu (5000- 2500 př. n.l) a zahrnující nálezy z celé Kréty. Pozornost přitahuje Disk z Festu, jehož hieroglyfy nebyly dosud rozluštěny, stejně jako nádherné šperky, svědčící o dokonalosti řemeslné práce starověkých zlatníků, jako jsou známé včelky nalezené v Malii. Nádherné jsou i fresky, které si dosud uchovaly své fantastické barvy, sošky minojských bohyň s hady a vzácné tenkostěnné nádoby.

Kréta - disk z Festu