Covid-19 poskytl želvám klid

Aktualizováno: 07.02.2023
Zakynthos

Covid-19 poskytl želvám klid

V rámci Evropy se vám může jen na Zakynthosu poštěstit, že si zaplavete vedle obří mořské želvy, přátelské k lidem. Stokilové exempláře karety obrovské s metrovým krunýřem většinou odpočívají na dně moře, k hladině se vydávají zřídka. O to krásnější je pak zážitek, když ji v moři zahlédnete plavat poblíž. Karety opouštějí moře pouze za letních nocí, aby si vybudovaly hnízdo pro nakladení vajec. Díky neporušené přírodě a čisté mořské vodě je Zakynthos unikátním biotopem této vzácné mořské želvy. Právě na zdejším písečném pobřeží se obrovským želvám daří výjimečně dobře rozmnožovat.

Chráněné želvy caretta caretta

Kvůli ochraně vzácných živočichů druhu caretta caretta byl v roce 1990 široký záliv Laganas s přilehlými plážemi vyhlášen Národním mořským parkem. Ochránci přírody obvyklá místa, která želvy využívají ke kladení vajec, důsledně označují a chrání i síty apod. Návštěvníci pláží dostávají informace, aby tu nezapichovali slunečníky, nevyhrabávali hnízda a nerušili želvy provozováním motorizovaných sportů. Pobyt na plážích je omezen zpravidla do 19 hodin, omezen je i noční provoz letiště, aby želvy nebyly rušeny hlukem letadel. Samice během jedné reprodukční sezony, trvající necelé tři měsíce, nakladou až sedm snůšek vajec. Asi po šedesáti dnech ze z nich líhnou mláďata, která se musí co nejdříve dostat do moře, aby se nestala obětí mořských ptáků. Malé želvičky instiktivně spěchají z tmavých míst k hvězdami ozářené mořské hladině a jiné osvětlení v okolí je může mást. V posledních letech měli ochránci přírody se zajištěním podmínek pro chráněné želvy mnoho starostí. Laganas je velmi rušné turistické letovisko, jehož mladí návštěvníci preferují hlučnou zábavu na diskotékách se světlenými efekty.

Covid-19 poskytl želvám klid

Až v létě 2020 nastal pro želvy nebývalý klid. Pláže zůstaly prázdné, zmizela lehátka, která jim ztěžovala pohyb, nerušili je turisté, noční hluk ani světla. V období prvních dvou měsíců rozmnožování během května a června se želvy mohly po dlouhých letech vrátit se ke svým biologickým rytmům a čerstvě vylíhnuté želvičky se dostávaly do moře bezpečně. Během svého dospívání každé dva až tři roky migrují. Ale po dvaceti letech se vrací, aby si vytvořily hnízda a nakladly vejce tam, kde se vylíhly. Věřme, že se podaří biotop udržet tak, aby se loňské želvičky do Laganasu vrátily.